Blog en nieuws

In Poesis 233: Verware mijn stede di beneven

door Len Borgdorff, 21 oktober 2020

We reden door de polder.

Alleen die woorden al zijn poëzie. De polder is het gebied dat het mogelijk maakt om met de auto of op de fiets vanuit Utrecht Friesland te bereiken. Het is een reis die ik regelmatig afleg, vrijwel altijd in dierbaar gezelschap. Het vaakst met mijn geliefde, zoals deze morgen. Minder…

Lees meer

In Poesis: De werkelijkheid van ’t dagelijksche leven / wordt moeielijk tot poëzy verheven!

door Len Borgdorff, 14 oktober 2020

Ter hoogte van de Balijelaan was ik de Da Costakade in gereden om al slingerend door de Dichterswijk bij het huis van vrienden terecht te komen. In de jaren dat ik aan die kant van de stad woonde, heb ik verschillende mensen in deze wijk gekend en dus kwam ik er regelmatig. Aanvankelijk leek die op een iets, maar…

Lees meer

In Poesis: What liberty / A loosened spirit brings! - over Emily Dickinson V

door Len Borgdorff, 6 oktober 2020


Zo langzamerhand krijg ik het idee dat ik bij ieder gedicht van de tot voor een maand in mijn boekenkast vergeefs aanwezige Emily Dickinson een stukje zou kunnen schrijven. Wat een aanstekelijk spul.

 
In zijn essay over haar brengt Simon Vestdijk haar gedichten bij elkaar onder de noemer van het intentionele type.…

Lees meer

Redactioneel Liter 99

Het Liter-nummer dat voor u ligt, is nummer 99. Dat is één nummer verwijderd van nummer 100, dat eind dit jaar verschijnt. Honderd nummers mogen maken van een papieren literair tijdschrift mag een klein wonder heten.

Helaas kan Liter op de huidige voet niet doorgaan in 2021. Het aantal abonnees daalt al jaren gestaag, ondanks…

Lees meer

In Poesis: That Hand is amputated now / And God cannot be found - over Emily Dickinson IV

door Len Borgdorff, 30 september 2020


Op graven in Frankrijk zie je wel crucifixen liggen waarvan het corpus half van het meestal op een grafsteen liggende kruis is afgegleden. Alsof Christus al aan zijn opstanding wilde beginnen voordat hij in het graf gelegd zou worden. Een vriendin had ooit een crucifix op de schoorsteen staan zonder corpus. Dat…

Lees meer